Завершивши огляд Великих пророків, ми розпочинаємо чотири уроки, які присвячено меншим сфокусованим книгам подробиць – так званим Малим пророкам. Цей розділ, що складається з дванадцяти книг, вважається малим тільки в тому сенсі, що його окремі книги менші за обсягом, ніж книги пророків Ісаї, Єремії та Єзекіїля. В юдейській традиції вся ця група з дванадцяти книг складає одну книгу, яка називається просто «Дванадцять».

Книги Малих пророків розміщено не в хронологічному порядку. Зважаючи на все, їх укладено таким чином, щоб виділити три основні теми в пророцтвах, звернених до Ізраїля. У центрі першого розділу (книги пророків від Осії до Михея) – гріх Ізраїля та інших народів. Головна ідея другого розділу (книги пророків від Наума до Софонії) – покарання за гріх. В останньому розділі (книги пророків від Аггея до Малахії) акцентується на відновленні, яке відбудеться після того, як гріх буде покарано. Перші три розділи Книги пророка Осії є відповідним вступом до дванадцяти книг Малих пророків. У цих розділах розвиваються ці три основні думки. Отже, перед нами пролог до трьох основних розділів цієї збірки.