27-а книга Біблії

Пророк-чиновник

Ім’я Даниїл означає «Бог – мій суддя». У Біблії згадуються також два інших Даниїли. Автор походив із роду царя Давида. У молодості Даниїла повели заручником до Вавилону.

Даниїл – один із небагатьох відомих біблійних персонажів, про якого ніхто не може сказати нічого поганого. Його життя вирізнялося вірою, молитвою, мужністю, постійністю і безкомпромісністю. Божий ангел говорить Даниїлові, що він «улюблений» (9:23; 10:11, 19). Його сучасник пророк Єзекіїль тричі згадує його як людину мудру та праведну (Єз. 14:14, 20; 28:3).

В історії церкви було чимало шанувальників Книги пророка Данила, які зловживали нею. Багато хто намагався вирахувати дату Другого пришестя, і майже всі ці розрахунки засновано на числах із Книги пророка Даниїла. Пророцтва Даниїла лягли в основу деяких сект, таких як адвентисти та Свідки Єгови.

У фундаменталістських колах спостерігається нездоровий інтерес до Книги пророка Даниїла. Любителі пророцтв із феноменальною швидкістю штампують коментарі до цієї книги. Телевізійні євангелісти зачаровують глядачів проповідями на тему «Сімдесятий тиждень Даниїла» або «Ключ до Книги пророка Данила». Більшість таких тлумачів звертаються до книги, керуючись «пророчими» інтересами. Вони намагаються накласти на книгу сучасні схеми пророчої інтерпретації. Вимучена екзегеза підкріплюється недоречними посиланнями, які спираються на простий збіг термінології. Часто Книгу пророка Даниїла виривають із історичного контексту. Пророцтва, які вже давно виконалися до останньої літери, проєктуються у майбутнє. Тому з величезної кількості літератури, що присвячена Книзі пророка Данила, більша частина абсолютно марна.

Книга пророка Данила містить 12 розділів, 424 вірші.

СИТУАЦІЯ

Навуходоносор став правителем світу після того, як розбив єгиптян у битві при Каркеміші 605 р. до Р. Х. Після цього він вирушив на південь, до Юдеї. Там він посадив на престол Єгоякима як свого підданого. Щоб запобігти повстанню, Навуходоносор повів у Вавилон заручників, серед яких був і Даниїл. Четверо із заручників, зокрема Даниїл, навчалися протягом майже трьох років, щоб обійняти посади при царському дворі.

Служіння Даниїла здійснювалося виключно при дворі вавилонського царя. Він тлумачив сни царів і записував свої видіння майбутнього. Пророча кар’єра Даниїла розпочалася на другий рік правління Навуходоносора (Дан. 2). Єврей Даниїл служив при дворах трьох царів: Навуходоносора, Валтасара та (після перського завоювання) Дарія Мідянина. Служіння Да-ниїла завершилося на третій рік перського царя Кіра, близько 536–535 рр. до Р. Х.

За часів Даниїла відбулися такі важливі події:

 • Битва при Каркеміші (605 р. до Р. Х.).
 • Вигнання 10 000 євреїв (597 р. до Р. Х.).
 • Руйнування Єрусалима (586 р. до Р. Х.).
 • Падіння Вавилону під тиском персів (539 р. до Р. Х.).

ПЛАН

Книга пророка Даниїла складається з кількох оповідей. Дев’ять із дванадцяти розділів пов’язано зі снами, зокрема з видіннями, що приходять від Бога, в яких фігурують дерева, тварини, чудовиська та інші образи. У книзі також містяться царські укази та пророчі молитви.

Літературний план. Книга пророка Даниїла очевидно поділяється на дві частини. Розділи 1–6 містять оповіді, які свідчать про верховенство Бога. Розділи 7–12 містять пророцтва на цю ж тему. У першій частині Даниїл тлумачить сни; у другій – сни тлумачить ангел. У першій частині з’являються друзі Даниїла, але у другій вони не згадуються. Перша частина містить розповідь у третій особі, другу написано від першої особи.

Лінгвістична структура. Книга пророка Даниїла написана двома мовами. Розділ 1 написано івритом, розділи 2–7 – арамейською мовою. У розділах 8–12 автор знову переходить на іврит. Зміна мов відбувається так: коли Даниїл говорить про Божий народ, він використовує іврит. Коли йдеться про язичницькі народи, то використовується міжнародна мова – арамейська.

Біографічний план. Окрім Даниїла, головні персонажі книги – троє його єврейських друзів: Шадрах, Мешах і Авед-Неґо. Важливу роль відіграють троє царів: вавилонські монархи Навуходоносор і Валтасар, а також перський правитель Дарій Мідянин. У тлумаченні деяких видінь беруть участь двоє ангелів: Гавриїл та Михаїл.

Географічний план. Уся дія Книги пророка Даниїла розгортається у Вавилоні. Однак у своїх пророцтвах Даниїл говорить про великі царства світу: Вавилон, Мідо-Персію, Грецію та Рим. Даниїл докладно описує і політичні події, які відіб’ються на Юдеї у міжзавітний період. Зокрема, він говорить про те, який вплив на Юдею справить царювання південного царя (грецьке царство Птолемеїв у Єгипті) і північного царя (грецьке царство Селевкидів у Сирії).

ВІЧНА МЕТА

Безпосередня мета Книги пророка Даниїла – показати, як Бог руйнує задуми наймогутніших правителів і захищає Своїх рабів, які перебувають у небезпеці. На глибшому рівні мета книги – показати, що зрештою Бог покладе край стражданням святих.

Усемогутність Бога протиставляється безсиллю вавилонських божеств. Окрім того, книга говорить про те, що перебіг історії визначається Божим задумом. У визначений Богом час випробування святих завершиться. Утискувачів буде винищено, а святі успадкують царство.

Даниїл сам висловлює головну думку книги так: над людським царством панує Всевишній (4:14; пор. 5:21). Це велика істина, яку Даниїл прагне донести до Навуходоносора в розділах 2 і 4, і про яку він нагадує Валтасарові в розділі 5. Навуходоносор визнає цю істину в розділі 4, а цар Дарій сповідує її в розділі 6. Віра у верховенство Бога лежить в основі молитов Даниїла в розділах 2 і 9, а також її відображено в його пророчих одкровеннях у всій книзі. Упевненість у Божому всевладді підкріплювала трьох друзів Даниїла, коли вони знехтували царським указом і їх відправили у вогненну піч (роз. 3).

З пророчого погляду, Книга пророка Данила – одна з найважливіших книг Писання. У ній поданий напрочуд докладний і повний огляд пророчої історії. Даниїл говорить про початок і кінець могутності язичницьких держав – від часу, коли була написана книга, і до кінця часів.

ПРОГОЛОШЕННЯ

Книга пророка Даниїла містить два великі месіанські пророцтва. Перше: Сина Людського підводять до Старого днями, і Син Людський приймає царство (Дан. 7:13–14). У цьому уривку вираз Син Людський означає того, хто зійде на небеса, де правитиме вічно. У Книзі пророка Єзекіїля цей титул підкреслює людську природу, але в Книзі пророка Даниїла передбачає божественну природу. Таким чином, називаючи себе Сином Людським, Ісус використовує титул, який свідчить про Нього як про Боголюдину.

У другому великому месіанському пророцтві ангел Гавриїл оголошує, що Месія прийде через сім седмиць і шістдесят два тижні (= 483 роки) після указу про відновлення Єрусалима (Дан. 9:25). Указ був виданий (імовірно Ездрою) 457 р. до Р. Х. (Езд. 4:7–23). Служіння Ісуса почалося з Його хрещення, яке Він прийняв через 483 роки після виходу указу про відновлення стін Єрусалима.

Дехто вважає, що в уривку Дан. 12:1–4 образно говориться і про служіння Христа. Тут Даниїл пише про те, що багато мертвих (у гріху) оживуть, про що сказано і в Ів. 5:21, 25. Написано також, що мудрі (тобто ті, хто приймає Христа) «сяятимуть небесним сяйвом» (12:3, пер. І. Хоменка).

КЛЮЧІ

Ключовий розділ Книги пророка Даниїла – розділ 7. У ньому наводиться огляд історії світу від днів Даниїла до кінця світу. Тут також описується історія Божого царства від царювання Христа до остаточного торжества Його святих.

Ключовий вірш книг: «Над людським царством панує Всевишній, і кому схоче дає його» (Дан. 4:14б, UBIO).

Ключові словосполучення: Всевишній [Бог] (13) та Бог небесний (4).

Ключове слово: царство (37).

ОСОБЛИВІ ДЕТАЛІ

Ось деякі особливості, пов’язані з Книгою пророка Даниїла:

 • У сучасній юдейській Біблії Книгу пророка Даниїла поміщено в третьому розділі – Кетувім, або Агіографи. В англійському й українському перекладах книга посідає таке ж місце, як у грецькій і латинській версіях, де її розміщено після Книги пророка Єзекіїля серед Великих пророків.
 • У самій книзі Даниїла не названо пророком. В юдейській традиції він також не вважався пророком. Однак Ісус називає Даниїла пророком (Мт. 24:15).
 • Книга містить дві відомі історії: Даниїл у рову з левами і троє єврейських чоловіків у розпеченій печі.
 • Як і в Книзі Ездри, у Книзі пророка Даниїла є розділи, які написано не івритом, а міжнародною мовою того часу – арамейською.
 • Книга пророка Даниїла – єдина книга Старого Завіту, в якій згадуються імена двох ангелів: Гавриїл та Михаїл.
 • Книга пророка Даниїла – єдина в Біблії, де ангели називаються стражами.
 • У католицькій традиції Книга пророка Даниїла містить три значні доповнення, які є в грецькому перекладі. До них належать: Бел і дракон, Сусанна та Пісня трьох юнаків. Ці доповнення були частиною початкового єврейського тексту. Та вони не входять до самої книги.
 • За словами єврейського історика Йосипа Флавія, Александр Македонський утримався від руйнування Єрусалима 332 р. до Р. Х., коли йому показали пророцтва в Книзі пророка Данила, що передбачили появу і цього завойовника.
 • Життя і служіння Даниїла охоплюють весь сімдесятирічний період Вавилонського полону.

СЛУХАТИ

Деякі оповіді з Книги пророка Даниїла знайомі багатьом людям, які ніколи не вивчали Біблію. Діти у недільній школі добре знають історії про Данила та його друзів у Вавилоні. Християни всіх часів підбадьорювалися, читаючи про їхню вірність Богові, виявлену в найсерйозніших спокусах. З іншого боку, у навчальній програмі церкви пророчі розділи Книги пророка Даниїла зазвичай не розглядаються. На жаль, вважається, що цей матеріал, який містить числовий символізм і дивні образи тварин, знаходиться у винятковому віданні «спеціалістів із пророцтв».

Якої б думки ми не дотримувалися щодо пророчих уривків Даниїла, ця старозавітна книга містить багато цінних уроків для нашого життя. Недарма Даниїл вважається одним із найвидатніших людей в історії. Для сучасних християн його досвід, який відбиває принципи практичного християнського життя, не має собі рівних. Що б вас не цікавило – величні пророцтва або духовні уроки для повсякденного життя, – ви матимете багато користі, вивчаючи та розмірковуючи над Книгою пророка Даниїла.

Очевидно, що Книгу пророка Даниїла було написано, щоб підбадьорити євреїв у вигнанні, які запитували: чи справді Бог Біблії перевершує богів Вавилону й Персії? Однак ця книга стане підбадьоренням для всіх людей. Через історії і видіння Даниїла Бог нагадує нам, що Він справді Всевишній і Всемогутній. Він виявляє Свою силу, коли знаходиться з синами Свого народу у рову з левами і в палаючій печі. Він спрямовує історію до вищого добра тих, хто довіриться Йому.

Щоб отримати загальне уявлення про Книгу Даниїла, виділіть кілька хвилин для читання наступних розділів:

 • Даниїл тлумачить сни царя (Дан. 2).
 • Три вогнетривкі юнаки (Дан. 3).
 • Бог відправляє Навуходоносора пастися (Дан. 4).
 • Напис на стіні (Дан. 5).
 • Даниїл у рову з левами (Дан. 6).

Ось деякі найвідоміші вірші з книги:

 • «Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу» (1:8, пер. І. Хоменка).
 • «За часів тих царів Бог Небесний створить царство, яке ніколи не буде ні зруйноване, ні залишене іншому народу. Воно повалить усі ті царства й покінчить з ними, а саме існуватиме повік» (2:44, UMT).
 • «Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї, Він визволить нас від твоєї руки, о царю. Але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам чи поклонятися бовванові з золота, якого ти поставив» (3:17–18, UMT).
 • «Ось той напис: Мене, Мене, Текел, Упарсин. І от що ці слова означають:
 • Мене : Бог підрахував дні твого правління й поклав йому край. Текел : Тебе зважено на терезах, і з’ясовано, що ти недостатньо добрий. Упарсин : Твоє царство розділене, його віддано мидіанам та персам». (5:25–28, UMT).

«Коли Даниїл довідався, що видано цей наказ, він пішов додому, у верхню кімнату, де вікна відчинялися в бік Єрусалима. Тричі на день він ставав на коліна й молився, дякуючи своєму Богу, так само як він робив це раніше» (6:10, UMT).