15-а книга Біблії

Відновлення народу

У юдейській Біблії п’ятнадцята книга Старого Завіту названа на честь головного персонажа, якого ми зустрічаємо в останніх чотирьох розділах книги. Ім’я Ездра означає «допомога». У грецькому та латинському перекладах книга називається так само.

Книга складається з 10 розділів, 280 віршів.

Автор цієї книги – Ездра. У тексті сказано, що він був священником та книжником, або вченим. Перський цар Артаксеркс доручив йому наставляти народ у Божому законі й впроваджувати цей закон у перських провінціях за річкою Євфрат. Значну частину книги написано від першої особи (7:28–9:15). Окрім того, вірш Езд. 1:1 пов’язує Книгу Ездри з 2 Книгою Хронік. Юдейська традиція справедливо приписує цей матеріал Ездрі.

СИТУАЦІЯ

Контекст Книги Ездри змальовано у першому реченні книги. Євреї провели у вигнанні сімдесят років. Тепер настав час їхнього звільнення. Бог поставив нового царя, Кіра – царя Персії, «щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними». Кір завоював Вавилон 539 року до Р. Х. Господь поклав на серце Кіра думку видати наказ про те, що полонені ізраїльтяни можуть повернутися додому.

Між шостим та сьомим розділами Книги Ездри – історичний проміжок приблизно 58 років. Сам Ездра прибув до Єрусалима у п’ятому місяці сьомого року перського царя Артаксеркса, або 457 року до Р. Х. (Езд. 7:8). Остання подія, яку записано в книзі, – виконання судового рішення про розлучення – у десятому місяці, приблизно сьомого року царювання Артаксеркса (Езд. 10:16).

ПЛАН

Книга Ездри складається з розповіді, послання, молитви й царських указів. У ній можна виділити дві основні частини: відновлення храму (роз. 1–6) і відновлення закону (роз. 7–10). У цих розділах ідеться про перші дві великі хвилі репатріації з Вавилону. У першому розділі народ надихають пророки Огій та Захарія; у другому – книжник Ездра.

Хронологічний план. Книга Ездри охоплює період протяжністю приблизно вісімдесят років після вавилонського полону. У ній описується історія Божого народу від першого повернення з Вавилону при царі Кірі (538 р. до Р. Х.) до другого повернення при царі Артаксерксі (457 р. до Р. Х.). Історія, яку записує Ездра, розпочинається із царського указу про відновлення храму й завершується судовим рішенням про розлучення. Що стосується хронології перських царів, матеріал можна розділити так:

Кір (539–529 рр. до Р. Х.)                Ездра 1–3;
Камбіс (529–522 рр. до Р. Х.)         не згадується;
Дарій (521–486 рр. до Р. Х.)           Ездра 4–6;
Ксеркс (486–465 рр. до Р. Х.)         Ездра 4:6–7;
Артаксеркс (464–424 рр. до Р. Х.)  Ездра 7–10.

Троє із цих царів відіграли важливу роль у відродженні Божого народу. Цар Кір видав офіційний наказ, запропонувавши євреям повернутися до Єрусалима й відновити храм. Через кілька десятиліть Дарій зупинив неєвреїв, які перешкоджали будівництву. Він підтвердив указ Кіра про те, що юдеї можуть знову відбудувати храм. Нарешті, Артаксеркс сприяв поверненню євреїв додому, які ще залишалися у Вавилоні. Він дав гроші й провізію всім, хто хотів повернутися до Ханаану.

Біографічний план. Ключову роль у Книзі Ездри відіграють п’ятеро визначних лідерів. Зоровавель – перший правитель, який очолив відновлення Божого храму. Первосвященник Ісус стежив за будівельними роботами в храмі. Пророки Огій та Захарія були натхненниками будівництва храму. А Ездра навчав народ, який повернувся, Божому закону.

Географічний план. У центрі Книги Ездри – події, які відбувалися у перській провінції Юдеї.

ВІЧНА МЕТА

Безпосередня мета Книги Ездри – описати історію народу на початку періоду після полону. На глибшому рівні мета книги – зобразити, як виконується Божа обіцянка: повернути народ до Ханаану.

У Книзі Ездри підкреслюється важлива істина: Божий храм і Боже Слово – невід’ємні частини Божого задуму в цьому світі. Ще до того, як Неемія розпочав відбудовувати Єрусалим, Зоровавель відновив храм, а Ездра – закон. Відродження народу має розпочатися із звернення до Бога.

Історія ізраїльського народу розпочинається із того, що ізраїльтяни вийшли з єгипетського полону. У Книзі Ездри розповідається, як нащадки цих ізраїльтян повертаються із вавилонського полону. Між цими двома періодами полону й виходу минула майже тисяча років. Обидві події було передбачено задовго до того, як вони відбулися (Бут. 15:13–14; Єр. 25:11–12; 29:10–11). У першому, більш відомому виході брало участь набагато більше людей, ніж у поверненні з Вавилону. Але Писання більше акцентує на другому виході (Єр. 16:14 і далі). Пов’язано це з тим, що повернення з Вавилону стало першим кроком у процесі, під час якого Бог збирав Свій народ; завершився цей процес із приходом Христа.

У перших шести розділах Книги Ездри можна виділити кілька кроків відновлення Ізраїля. Вони слугують ілюстрацією, яка відкриває, як грішники знаходять примирення з Богом. По-перше, грішники повертаються до Господа (роз. 1–2). По-друге, відновлення жертовника (3:1–6) свідчить про відродження стосунків з Богом. По-третє, процес відновлення храму (3:8–13) указує на ту важливу роль, яку відіграє постійне поклоніння. По-четверте, перепони, з якими зустрічається народ, що повернувся (роз. 4), слугують прикладом тих випробувань, із якими постійно стикається віра. По-п’яте, Бог відправляє пророків до Свого народу (5:1–6:14), що свідчить про необхідність істинної проповіді в житті віруючих. І, нарешті, будівництво храму було завершено (6:15–22). Віра перемагає!

ПРОГОЛОШЕННЯ

Книга Ездри не містить прямих месіанських передбачень. Однак у книзі зображено, що Бог продовжує виконувати Свої обіцянки, зберігаючи царський рід Давида. Відновлення храму й священницьких обрядів нагадувало народові про основоположні принципи, які стали основою християнства. Кожна жертва, принесена на відновленому жертовникові, вказувала на остаточну й досконалу жертву, яку Христос здійснив на хресті.

КЛЮЧІ

Ключовий розділ Книги Ездри – розділ 6. У ньому описується завершення будівництва й освячення другого храму.
Ключовий вірш: «Езра присвятив себе вивченню та дотриманню Закону Господнього і навчанню людей Ізраїлю правилам та законам Господа» (Езд. 7:10, СБСМ).
Ключова фраза: дім Господа (9).
Ось деякі ключові слова: Єрусалим (44), робота (10) і будувати (7).

ОСОБЛИВІ ДЕТАЛІ

Нижче наведено деякі особливості Книги Ездри, які вирізняють її з-поміж інших книг Священного Письма:

  • Перші два вірші Книги Ездри повторюють останні два вірші 2 Книги Хронік.
  • У книзі наводяться деякі офіційні перські документи, написані арамейською мовою – офіційною мовою Перської імперії.
  • У юдейській Біблії Книга Ездри та Книга Неемії були однією книгою. Перша відома нам згадка про них як про дві окремі книги міститься у християнського вченого Орігена й відноситься до ІІІ ст. від Р. Х.

СЛУХАТИ

Ось деякі найважливіші розділи Книги Ездри:

  • Закладено основу храму (Езд. 3).
  • Євреї, які повернулися, зустрічаються із протистоянням (Езд. 4).
  • Ездра починає вирішувати проблему змішаних шлюбів (Езд. 10).

Можна навести два найвідоміших вірші з Книги Ездри:

  • «Дім Божий… нехай будується» (Езд. 6:3).
  • «Вони скільки змогли віддали коштовностей на ту роботу» (Езд. 2:69).