40-ва книга Біблії

Євангелія для євреїв

Ім’я Матвій означає Дар Божий. Автор був відомий ще як Левій. Матвій був сином Алфія (Марка 2:14). Він мав брата на ім’я Яків, якого Ісус також обрав апостолом (Матвія 10:3; Марка 3:18; Луки 6:15; Дії 1:13). Його мати могла бути однією з кількох Марій, згаданих у Новому Завіті. Вона разом із матір’ю Ісуса стояла біля підніжжя хреста (Матвія 27:55–56; Марка 15:40).

До початку свого учнівства Матвій був митником. Він збирав податки в Капернаумі, на головній дорозі, що простягалась із півночі на південь, із Дамаска в Єгипет. В обов’язки Матвія входило збирати «мито» або «транспортні» податки як із місцевих мешканців, що несли товари на ринки, так і з мандрівних караванів. Він працював на Ірода Антипу, призначеного Римом тетрарха Галілеї. Тетрарх був таким собі цариком, який керував невеликою територією під наглядом римської влади.

Існує легенда, що в ранній період церкви Матвій вирушив до Ефіопії. І там співпрацював із кандакійцем, скопцем, згаданим у Книзі Дії 8:27. Згідно з переданням, Матвій умер мученицькою смертю в Ефіопії.

Матвій був достатньо кваліфікованим для того, щоб написати найпершу Євангелію. По-перше, його службовим обов’язком було ретельно фіксувати факти. А також, як апостол Ісуса, він був свідком більшості подій, які описував.

Євангелія від Матвія складається з 28 розділів і 1071 вірша. Ця статистика робить її третьою за обсягом книгою Нового Завіту.

СИТУАЦІЯ

Євангелія від Матвія датується приблизно 50 роком н. е. До цього часу церква пережила двадцять років, не маючи ніяких офіційних або богонатхненних записів про життя її Господа. Більша частина церкви того часу складалася з євреїв. Матвій вирішив забезпечити цих віруючих навчальним матеріалом та інструментом євангелізації.

 Те, що цільовою аудиторією Матвія були євреї, видно зі змісту книги. По-перше, євреї цікавилися пророцтвами Старого Завіту стосовно Месії. У першій Євангелії Ісус говорить про виконання двадцять одного пророцтва. Матвій сам указує на двадцять одне пророцтво, яке виконалося під час життя Христа. Жодна з інших Євангелій не містить такої кількості виконаних пророцтв.

По-друге, євреї ревно шанували Закон Мойсея. Вони цікавилися ставленням Ісуса до Закону. Євангелія від Матвія містить безліч прикладів, які підтверджують, що Ісус шанував Закон Мойсея.

По-третє, кожний релігійний єврей знав, що Месія має прийти з роду Давида. Матвій ретельно простежив законний родовід Ісуса (по лінії Йосипа, який згідно із законом вважався його батьком) до Давида.

По-четверте, євреї чекали, що Бог установить на землі Царство слави. Матвій згадує царство п’ятдесят шість разів – частіше, ніж у будь-якій іншій Євангелії.

ПЛАН

Євангелія від Матвія містить як проповіді й притчі Ісуса, так і докладний звіт про Його служіння. Цей матеріал подано чітко й упорядковано. Колишній митник виявляє геніальну здібність до організації. Це особливо видно з того, як він відстежує генеалогію Ісуса (1:7) й описує Його спокушування (4:1–11).

Структурний план. Ключовим словом у структурі Євангелії від Матвія є слово закінчив (7:28; 13:53; 19:1; 26:1). Книгу легко розділити на сім частин: початок і завершення з п’ятьма повчальними розділами між ними. Це такі розділи: 1) Нагірна проповідь (р. 5–7); 2) посвячення Дванадцяти (р. 10); 3) служіння біля моря (р. 13); 4) рекомендації для жителів Царства (р. 18); 5) застереження про останні часи (р. 24–25). У такий спосіб Матвій явно підкреслює служіння Ісуса як наставника.

Наступна схема Євангелії від Матвія цікава тим, що показує, наскільки книга сконцентрована на ролі Ісуса як Царя:

 • Підготовка для Царя (1:1–4:11).
 • Принципи Царя (4:12–7:29).
 • Влада Царя (8:1–10:42).
 • Програма Царя (11:1–13:52).
 • Мета Царя (13:53–18:35).
 • Проблеми Царя (19:1–25:46).
 • Страсті Царя (26:1–28:20).

Географічний план. Історія Ісуса розгортається на тій території, де зараз розташований Ізраїль. Переважно Його служіння відбувалося в північній частині краю, навколо Галілейського моря. Однак Ісус кілька разів ходив до Єрусалима, що в Юдеї. Також Він трохи служив у Самарії (територія між Галілеєю та Юдеєю) і в Переї, розташованій на схід від річки Йордан. Географічно матеріал у Матвія ділиться на чотири частини:

 • Галілея і Юдея (1:1–4:11).
 • Галілея (4:12–18:35).
 • Перея і Юдея (19:1–25:46).
 • Юдея і Галілея (26:1–28:20).

Хронологічний план. Матвій розпочинає свою розповідь із народження Ісуса близько 5 року до н. е. і завершує останнім дорученням Його учням 30 року н. е. Книга охоплює приблизно тридцять п’ять років із основним акцентом на трьох із половиною роках служіння Ісуса.

Біографічний план. Звичайно ж, центром цієї Євангелії є Ісус. Матвій показує, що тесля, який став мандрівним проповідником, насправді є єврейським Месією і нашим Спасителем. Серед усіх учнів Матвій явно виокремлює Петра. Він був голосним, імпульсивним лідером Дванадцяти. Супротивниками Ісуса протягом усієї книги є фарисеї. Вони були ревними законниками, так шанували традиції єврейського народу, що нерідко ставили їх вище простого вчення Слова Божого.

ВІЧНА МЕТА

Безпосередня мета Євангелії від Матвія: надати тематичний звіт про життя Христа для громади єврейських християн Сирії і Палестини. Завершальна мета книги полягає в тому, щоб продемонструвати, що Ісус із Назарета є обіцяним у Старому Завіті Месією.

Матвій поміщає весь свій звіт між двома ключовими тезами. У Христі Бог унікально перебував із нами в тілі (1:23). Він буде з нами до кінця (28:20). Свою основну думку Матвій підкріплює допоміжною в 18:20. Ісус перебуває з нами щоразу, коли двоє чи троє зібрані в Його ім’я.

Євангелія від Матвія явно написана з навчальною метою. Євангеліст системно подає факти, настанови, моральне і теологічне вчення Господа Ісуса. А тому рання Церква використовувала Євангелію від Матвія як навчальний матеріал.

ПРОГОЛОШЕННЯ

Матвій зображає Ісуса як обіцяного Владику. Слово обіцяний стосується згаданих Матвієм пророцтв Старого Завіту. Він убачав в Ісусі здійснення багатовікового очікування євреями Месії (Помазанця) – Пророка, Священника й особливо – Царя. Слово Владика стосується царської посади Ісуса. І ця посада особливо виділена Матвієм. Проте Ісус відокремлював Себе від загального розуміння земного, матеріального трону й царювання. Розповідь Матвія починається з пошуку Царя (2:2). В останній повчальній притчі Ісуса, описаній лише Матвієм, Він описує Себе як Царя на останньому суді (25:31–46). У кінці життя Ісуса Матвій згадує насмішки над Його царським чином (27:42).

КЛЮЧІ

Ключовим у Євангелії від Матвія є 12-й розділ. У цьому розділі релігійні лідери офіційно відкидають заяву Ісуса про те, що Він є Месією.

Ключовий вірш: «…та й каже: «Покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне»» (Матвія 3:2). Деякі, звісно, можуть заперечити, що ключовими віршами є 16:16–19 (Велике сповідання Петра), або 28:18–20 (Велике доручення).

Ключові фрази: Царство Небесне (33) і збулося/збудеться (13).

Ключові слова: цар (20) і блаженний (18)[1].

ОСОБЛИВІ ДЕТАЛІ

Ось деякі цікаві факти про Євангелію від Матвія, які виділяють її серед усіх священних книг:

 • Згідно зі стародавніми авторитетними джерелами, Євангелія від Матвія спочатку була написана єврейською мовою. Якщо це так, то її досить рано переклали грецькою. Найдавніші з наявних у нас рукописів Євангелії від Матвія написані грецькою.
 • У ранній Церкві ця Євангелія була найбільш поширеною і в певному розумінні найвпливовішою серед чотирьох Євангелій.
 • Матвій найбільш детально описує вчення Ісуса. 60 % із 1071 вірша в цій Євангелії передають слова, сказані Самим Ісусом.
 • Більше ніж будь-яка інша, Євангелія від Матвія цитує Старий Завіт – як мінімум п’ятдесят сім разів. Для порівняння: у Євангелії від Марка, яка стоїть на другому місці, їх лише тридцять.
 • У християнській символіці Матвія зображають левом.
 • Від Матвія – єдина Євангелія, у якій згадано церкву (16:18; 18:17).
 • Переказ фактів у Матвія більш конкретний, ніж у паралельних історіях інших євангелістів.
 • Матвій описує десять притч, не записаних в інших Євангеліях.
 • Матвій описує три чуда, які не записані ні в якому іншому місці: зцілення двох сліпих (9:27–31); вигнання демона (9:32–33); монета в роті риби (17:24–27).
 • У вченні Ісуса Матвій виділяє Царство Небесне. Він знову й знову вказує на те, що в Царстві Христа поряд із євреями будуть і язичники.

СЛУХАТИ

Бог говорить через Євангелію від Матвія. Ми, як Самуїл у давні часи, маємо почути це послання. Серед історій, які знаходимо лише в Євангелії від Матвія, є кілька особливих розділів:

 • Народження Ісуса і прихід мудреців (р. 1–2).
 • Нагірна проповідь (р. 5–7).
 • Притчі: кукіль, скарб і перлина (р. 13).
 • Велике сповідання Петра (р. 16).
 • Притчі про десятьох дів і про таланти (р. 25)
 • Деякі деталі розп’яття і воскресіння Ісуса (р. 27–28).

А ось кілька найпоширеніших рядків із першої Євангелії:

 • «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви» (7:12, Золотое правило).
 • «Не хлібом самим буде жити людина» (4:4, цитата з Повторення Закону).
 • «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони» (5:5).
 • «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (28:19).

[1] Числові показники в розділі »КЛЮЧІ« зберігаються такими, як у автора, який вів підрахунок на основі англійського перекладу The Holy Bible, New International Version (Міжнародне біблійне товариство) – прим. ред.